Lịch Học Và Học Phí

Lich học tại Trung Tâm Dạy Nghề Bình Dương

Khi tham gia khoá học tại trung tâm học viên có thể xếp lịch để phù hợp với thời gian rảnh của cá nhân. Dưới đây là những ca dạy tại Trung Tâm Dạy Nghề Bình Dương.

Lịch học các ngày 2/4/6 hoặc 3/5/7:

Ca Thời gian
Sáng 8h30 – 11h
Chiều 14h – 16h30
Tối 18h – 21h30

Hoc Ke Toan Tan Binh

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ BÌNH DƯƠNG

Giảm 20% cho mỗi Học viên khi đăng ký theo nhóm từ 2 Học viên trở lên.

Giảm 20% cho Học viên cũ đã học 1 môn tin học bất kỳ tại TRUNG TÂM DẠY NGHỀ BÌNH DƯƠNG.

Giảm 200K cho Học viên đăng ký là Học sinh, Sinh viên (đem theo thẻ HSSV)